Oldaltérkép | E-mail
 
 
Kik a baptisták?
Hitvallásunk
Gyülekezetünk története
Gyülekezeti élet
Kiadványaink
Új Lant
Gyülekezetünk története
   
 

Az újpesti baptisták rövid története

 

Baptista gyülekezetek a XVII. század eleje óta léteznek Európában. Hollandiában angol származású menekültek lelki közösségeket hoztak létre. Az akkori államegyházat megtagadva az Újtestamentum tanítása alapján gyülekezetekké alakultak. A „baptista” elnevezést ellenzőiktől kapták, mert a köztük szokásos keresztelési mód, a bemerítés gyakorlata a megkülönböztetés legszembetűnőbb jele volt. Bennük, a reformációs időkben működő anabaptista közösségek örökségének egy része tovább élt. Hangsúlyozták Krisztus követésének fontosságát, az egyének hitbeli döntésének szabadságát, az állam és az egyház szétválasztását, valamint azt a missziós elkötelezettséget, amelyet az „európai baptista misszió atyjának” is nevezett Johann Gerhard Oncken (1800-1884) így fogalmazott meg: “Minden baptista misszionárius”.

Az újpesti baptisták története egyidős a baptista misszió magyarországi kezdetével. Pest, Buda, Óbuda egyesítésének évében, 1873-ban érkezett Magyarországra Meyer Henrik (1842-1919), mint a Brit és Külföldi Bibliatársulat bibliaterjesztője, aki a Szentírást nem csak árusította, hanem magyarázta is. 1873. március 6-án járt először a Károlyi család által alapított településen. Újpest, az akkor önálló település Meyer korabeli naplójában Neupest néven szerepel. Emlékirataiban többször is megemlékezik magyarországi munkájának kezdetéről, köztük újpesti látogatásairól is. Az 1870-es évek második felében családoknál tartották az összejöveteleket. 1873 márciusában járt először Meyer Újpesten, és ugyanaz év június 2-án már 26 embernek prédikált Isten igéjéből. 1873-at tekintjük az újpesti baptista misszió kezdetének.

A gyülekezeteink megalakulását attól számítjuk, amikor az első hitvallók felvették a bibliai keresztséget, a bemerítést. Baptista nevünk is a görög baptidzó szóból ered, amely bemerítést, alámerítést jelent. 1880-ban több ízben is volt bemerítés az újpesti Dunaágban.

Az első újpesti baptista imaterem 1880. május 5-én nyílt meg a mai Árpád út, az akkori Fő utca 46-ban. A misszió vezetője Meyer Henrik ezt bejelentette a korabeli hatóságoknak és levélben hívta meg a „Dicséretes Újpesti Magisztrátust”. Eleinte nem nézték jó szemmel a baptisták megjelenését Újpesten, sőt az újpesti bíró, a váci szolgabíró utasítására közölte, hogy a bejelentett istentiszteleteket nem engedélyezi. Később azonban Pest megye alispánja engedélyt adott a baptisták újpesti működésére.

1901-től önállósult az újpesti baptista gyülekezet, ugyanis addig a Budapest-Wesselényi utcai gyülekezet fiókgyülekezete volt. Gerwich György (1871-1952), a hamburgi baptista teológián végzett fiatal prédikátor vezetésével lendületes gyülekezeti munka vette kezdetét. Addig Wiegand Ágoston (1864-1924), későbbi bécsi prédikátor állt a közösség élén. Vezetésével 1890-ben, a Lőrinc utcában, majd 1903-tól a Diófa utcában (ma Kassai utca) alakítottak ki imatermet az egyre bővülő létszámú közösségnek. 1914-ben épült fel a mai imaház elődje Metzler Antal építész tervei szerint. Az építkezést a Duna-menti németek és József főherceg is támogatta anyagilag.

Az imaházban a hitélet mellett színvonalas kulturális élet is virágzott. A húszas évekig német nyelven folyt az istentisztelet tolmácsolással, majd fokozatosan hódított tért a magyar nyelv. Az elmúlt évszázadban kiemelkedő lelkipásztori munkát végzett Pannonhalmi Béla (1885-1953), dr. Haraszti Sándor (1920-1998), Kovács Géza (1925), és az imaház 1982-beli újjáépítését vezető Révész Benjámin (1934-2005). Az ezredforduló éveiben Újvári Ferenc (1959) pásztorolta a gyülekezetet. Az újpesti baptista imaház újjáépítése egybeesett az Újpest központjában emelkedő tízemeletesek építésével. Kiemelkedő zenei élet folyik a gyülekezetben. Orgonáját 1939 óta többször átépítették. Ma 32 regiszteres orgonáján rendszeresen tartanak orgonahangversenyeket. Mintegy 30 éve itt tartják meg az országos egyházzenei tanfolyamokat, mintegy 100-150 fiatal részvételével.    

Nemzetközileg és felekezetközileg is ismert hely az újpesti baptisták imaháza. Gazdag történelme során olyan közismert személyek is álltak már szószékén, mint Ralph Abernathy lelkész, Martin Luther King közvetlen munkatársa, J.Irwin holdutazó, az Apolló 15 űrhajósa, vagy Cliff Richard, a világhírű rockénekes.

2005. november 19-én arra a 125 évre emlékeztek az újpesti baptisták, amely az 1880-beli megalakulás óta telt el. Erre az alkalomra a gyülekezet múltját és jelenét feldolgozó történelmi kiadványt jelentettünk meg, “Jubileumi könyv, az újpesti baptisták 125 évéről” címmel, amely számos írással és fotóval, mintegy 368 oldalon állít emléket az újpesti baptisták életének. Ezen a napon adtuk át Pannonhalmi Zsuzsa (1949) keramikusművész „Jubileumi emlékkő” című alkotását is.

(Marosi Nagy Lajos)

 

 

 
     
 
| Kezdőoldal | Kedvencek közé powered by